داوطلب آزمون وکالت
با وارد نمودن درصد احتمالی هر درس در نرم افزار رایگان تخمین رتبه، قبل از برگزاری آزمون اصلی وکالت (13 مرداد 1402) جایگاه علمی خود را پیدا کرده و نقاط ضعف خود را شناسایی و آنها را به نقطه قوت تبدیل کنید تا گوی سبقت را از دیگران بربایید.
نرم افزار تخمین رتبه رایگان توسط کارشناسان خبره موسسه چتردانش با هدف مشخص نمودن نقاط ضعف داوطلب قبل از شرکت در آزمون اصلی وکالت و ملاخظه تفاوت نمره تراز پس از دستکاری حداقل نمرات کارنامه که گاهی به تغییر سرنوشت وی می انجامد، طراحی شده است.
تذکر: فقط کافیست پس از رویت اولین کارنامه تخمین رتبه، 5 در صد یعنی یک پاسخ صحیح بیشتر به نمره مدنی اضافه کنید تا تفاوت فاحش تراز و جابجایی رتبه را درک و عواقب جبران ناپذیر پاسخ های حدسی و نمره منفی را مشاهده نمایید.
در حالی که تفاوت تراز بر اساس رقابت 72 هزار تفری سال قبل بوده و قطعا بین 110 هزار نفر شرکت کننده محسوس تر خواهد بود.

نرم افزار تخمین رتبه چتردانش ویژه وکالت 1402
نرم افزار تخمین رتبه چتردانش ویژه وکالت 1402
نرم افزار تخمین رتبه چتردانش ویژه وکالت 1402